Epilat axila                       25 lei
Epilat abdomen partial                                          25 lei
Epilat abdomen total                                    50 lei
Epilat stern                     20 lei
Epilat lombar                         35 lei
Epilat spate total 55 lei
Epilat lung 60 lei